INSA

BREAKING VERBAL BARRIERS

ONZE MISSIE

MET NIEUW INZICHT IN NON-VERBALE COMMUNICATIE ERAAN BIJDRAGEN DAT MENSEN ELKAAR
BETER BEGRIJPEN, OP WEG NAAR EEN BETERE SAMENLEVING.

INSA IN DE MEDIA

NPO RADIO 1

WAT VERTELT JOUW MIMIEK OVER JE GEZICHT?

TIJD VOOR MAX

MIDDAGMAGAZINE MET SYNBRAND NIESSEN EN MARTINE VAN OS

HET PAROOL

DIT VERTELT JE GEZICHT OVER JE EN DAT IS HANDIG OM TE WETEN

NRC

WAT VERTELT JE GEZICHT?

VERGROOT JE IMPACT MET
ONZE OPLEIDING EN TRAININGEN

1. MASTER NON VERBALE STRATEGIE ANALYSE

  Inzicht in de betekenis van frequente gezichtsuitdrukkingen voor persoonlijkheid en interactiegedrag

  Inzicht in eigen non-verbale impact

  Snel en diepgaand inzicht in de onderlinge dynamiek in teams

  Tijdsduur: variabel, ca. 1 jaar

  €5300 excl. BTW (bedrijven), €4800 excl. BTW (zelfstandigen)

  Mogelijkheid tot licentiehouder worden.

2. DOOR-ZIEN EN TREFZEKER HANDELEN

  INSA-methode grondig leren en kunnen gebruiken in de praktijk

  Theorie vanuit wetenschappelijk onderzoek als basis voor professionele praktijk

  Tijdsduur: 3 dagen (+ middag online en 2 vervolg Oefenmiddagen )

  €1295,00 excl. BTW (bedrijven); €1095,00 excl. BTW (zelfstandigen)

  Inzicht in interactiepatronen koppelen aan gerichte aanpak en interventies

3. ZELFINZICHT EN PERSOONLIJKE INVLOED

  INSA-methode toepassen op jezelf, in relatie tot je gesprekspartner

  Persoonlijke leerdoelen toepassen tijdens rollenspel met acteurs + uitvoerige zelfanalyse

  Duur: 3 dagen en 1 Bootcamp Dag als vervolg

  €1595,00 excl. BTW (bedrijven), €1295,00 excl. BTW (zelfstandigen)

  Zelfreflectie en bewustwording van competenties om lastige gesprekken zelfverzekerd aan te gaan

Over INSA

INSA en het INSA team

INSA draagt bij aan verbetering van het functioneren van de samenleving door een betere communicatie en daarmee meer onderling begrip tussen mensen. Door het trainen van communicatievaardigheden met behulp van de INSA-METHODE helpt INSA dit begrip om te zetten in effectief en doelmatig handelen in interactie met anderen.

Als eerste ter wereld verricht INSA – in samenwerking met de Universiteit Amsterdam – onafhankelijk wetenschap onderzoek naar hoogfrequente microbewegingen in het gezicht van individuen en de relatie met persoonlijkheid en het daaruit voortkomende interactiegedrag.

INSA heeft een methode en instrumenten ontwikkeld om de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek geschikt te maken voor de dagelijkse praktijk van interactie tussen mensen.

Het feitelijk observeren en oordelen uitstellen is essentieel om relevante informatie in non-verbale gedragingen te herkennen en te begrijpen. Dit is het fundament van INSA, in samenhang met het commitment om onze methode telkens te baseren op wetenschappelijk onderzoek.

Met de INSA-methode helpen wij u om inzicht te krijgen in uw eigen non-verbale impact op anderen en hoe u dit in de toekomst zo efficient mogelijk inzet Dit doen wij door middel van analyseren, adviseren en trainen. Samen stomen we jou (en je team) klaar om non-verbaal impact te maken.

LET’S BREAK VERBAL BARRIERS TOGETHER

VOOR WIE

TEAMS

Met de Team Navigator® kunt u snel en diepgaand inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw team, om de samenwerking daadwerkelijk te verbeteren en uw acties effectief en efficiënt daarop af te stemmen.

Onthul de verborgen interactiebehoeftes van uw medewerkers en leer alle onderlinge relaties te duiden.

LEIDINGGEVENDEN

De INSA-Methode van Non-verbale Strategie Analyse geeft u inzicht in belangrijke factoren met betrekking tot het functioneren van mensen in een team of organisatie. U leert de INSA-Methode te gebruiken als hulpmiddel, waarmee u betere randvoorwaarden voor een goede samenwerking schept voor uw medewerkers en uw organisatie.

PROFESSIONALS

Met de INSA-Methode van Non-verbale Strategie Analyse leer je als professional te anticiperen op het gedrag van mensen en processen. Je krijgt inzicht in jouw eigen non-verbale impact en je leert jouw oordeel los te laten. Een meer effectieve gespreksvoering en regievoering in bijvoorbeeld onderhandelingen, besluitvormingsprocessen of mediation.