An Gaiser

Nonverbal profiling / Investigative interviewing
www.angaiser.com
info@angaiser.com
Den Haag / Landelijk / Internationaal

Achtergrond
Na haar bachelor maatschappelijk werk en dienstverlening werkte An bijna 10 jaar bij de reclassering, waar zij aan de rechtbank rapporteerde over verdachten en ex-gedetineerden begeleidde. Daarna werd zij veiligheidsonderzoeken en trainer bij de AIVD. An was van 2017 tot 2021 Managing Partner bij INSA, in juni 2021 besloot zij haar eigen adviesbureau te starten. Sinds 2022 is An tevens Senior Manager Forensic Integrity & Compliance bij KPMG.

Interesse in de INSA Methode, drijfveer om dit (analyse-) instrument te gebruiken
An krijgt in haar werk te maken met complexe high stake interviews en integriteit vraagstukken. Het is voor An daarom belangrijk om wetenschappelijk onderbouwde instrumenten op het gebied van gedragsanalyse in te zetten als instrument en argumentatie naar haar partners en cliƫnten. Voor boardroomanalyses is een instrument als de INSA methode een welkome aanvulling voor onderling begrip over gedrag en interactie.