Ernst-Jan Ezeman

Arbeids- en organisatie psycholoog

https://www.linkedin.com/in/ernst-jan-ezeman-b0b902

Randstad  / Landelijk / Internationaal

Achtergrond

Als ervaren psycholoog en consultant baseer ik mijn aanpak op de (nieuwste) beproefde methoden en tools uit de psychologie.  Dit combineer ik graag met durf om deze aanpak, als het moet en de situatie hierom vraagt,  weer los te laten en nieuwe perspectieven te onderzoeken waarbij ik de ander ontmoet vanuit “het niet weten”.  Dit doe ik door personen in hun werkproces centraal te stellen waardoor en vanuit interactie ruimte ontstaat voor het aandragen van mogelijkheden tot betere resultaten met behoud van werkplezier.

 

Interesse in de INSA Methode, drijfveer om dit (analyse-) instrument te gebruiken

Door direct inzicht te krijgen in het Persoonlijk Non-verbaal Repertoire (PNR) kun je veel beter in verbinding blijven tijdens het interactieproces. Vooral door in te spelen op de interactiebehoefte van de ander kun je psychologische veiligheid creëren wat essentieel is om tot een goed gesprek te komen.