Marlinde Schaap


marlindeschaap@hotmail.com

Achtergrond
Sinds het laatste jaar van mijn hbo-studie psychologie ben ik werkzaam in het forensisch veld. Eerst als sociotherapeut en maatschappelijk werker binnen een tbs-kliniek, nu sinds een kleine 15 jaar werkzaam bij Reclassering Nederland. Als reclasseringswerker ben ik gespecialiseerd in begeleiding van hoogveiligheidsrisico cliënten waarbij hun (delict)gedrag een grote maatschappelijke impact hebben. Daarnaast adviseer ik rechtbanken, het Openbaar Ministerie en Dienst Justitiële Inrichtingen over strafafdoening en/ of straffasering.

Interesse in de INSA Methode, drijfveer om dit (analyse-) instrument te gebruiken
De INSA-methode is een hele welkome aanvulling op alle breed bekende en gebruikte gesprekstechnieken die in het hulpverleningsveld worden ingezet. Het helpt mij beter te begrijpen wat er met de persoon aan de andere kant van de tafel gebeurt tijdens onze interactie. Tevens zie ik het als van belang de mens achter het delict(gedrag) te blijven zien om zo aan een goede werkalliantie te kunnen bijdragen.