Sara Makkenze – Mangold

Toen ik 10 jaar geleden in contact kwam met Herman Ilgen, wekte zijn INSA-Methode direct mijn interesse. De invloed van gedrag op (non-verbale) communicatie en van communicatie op gedrag, is iets waar ik mij in mijn werkzame leven mee bezighoud. Ik ben dan ook al die jaren betrokken gebleven bij het onderzoek en ik ben getraind in de methode. Daarnaast ben ik sinds 10 jaar werkzaam als docent aan de Universiteit Leiden, nadat ik hier zelf mijn Master Sociale en Organisatie Psychologie heb behaald. Wat ik met name doe is college en trainingen geven op het gebied van communicatie en psychologie met als doel mensen bewust maken van het effect van hun gedrag zodat zij dit aan kunnen passen als zij hiervoor open staan. Daarnaast heb ik als ZZP-er altijd gewerkt voor diverse consultancy bedrijven. 

Verder kennismaken? Neem contact op via sara.makkenze-mangold@insa-foundation.org of 0630723888.