Het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (valt onder het Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap) heeft de nieuwe INSA training voor bedrijfsartsen erkend voor de nascholing van bedrijfsartsen. De training beslaat drie aparte dagen en heet Inspelen op Non-verbaal Gedrag voor Bedrijfsartsen; meer informatie hierover verschijnt deze week op onze website. eerste data: 18 september, 27 september en 2 oktober.