Klik hier voor het persbericht : INSA & UvA 

Elkaar beter snappen, gemakkelijker contact maken, samenwerken en samen leven

Het wetenschappelijk onderzoek van het Rotterdamse Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), is erkend en gepubliceerd door wetenschappelijk platform Taylor & Francis. Dit onderzoek is baanbrekend omdat het als allereerste ter wereld laat zien dat gezichtsuitdrukkingen veel meer informatie bevatten dan bijvoorbeeld alleen over emoties. Het onderzoek laat zien dat gezichtsuitdrukkingen ook iets zeggen over je persoonlijkheid. Deze uitkomsten zijn nieuw omdat de kennis tot nu toe vooral ging over momentopnames, bijvoorbeeld het naar linksboven draaien met de ogen dat erop wijst dat iemand liegt.

Wat kleine bewegingen in jouw gezicht zeggen over jou als persoon

Jouw gezicht zegt dus iets over jou als persoon en over hoe je geneigd bent op anderen te reageren. Die informatie komt van vaak voorbijkomende kleine bewegingen van wenkbrauwen, oogleden en mond. Deze zogenaamde microbewegingen kunnen zomaar 50, 100, 150 keer te zien zijn in pakweg 10 minuten. Het onderzoek laat zien dat iedereen een vaste selectie van die bewegingen heeft die hij of zij altijd laat zien, dus los van de situatie. Bijvoorbeeld het optrekken van de wenkbrauwen en de bovenste oogleden of het fronsen van de wenkbrauwen en het knijpen met de onderste oogleden. Sommige mensen doen het een, anderen weer iets anders; niet iedereen doet dus hetzelfde. En dat vaste setje bewegingen blijkt samen te hangen met het soort gedrag dat iemand geneigd is vaak te laten zien.

De INSA-methode om gemakkelijker en effectiever met elkaar omgaan

INSA ontwikkelde vervolgens een manier om dit toe te passen in het dagelijks leven zodat je makkelijker klikt met verschillende personen. Ook in de praktijk bij bijvoorbeeld verkoopgesprekken, werving en selectie van medewerkers of teamwork kun je hier gebruik van maken. Je kunt namelijk al heel snel in een situatie zien wat het gedrag van de ander gaat zijn. Vooral kun je met deze methode leren te begrijpen wat een ander prettig of niet prettig vindt in het contact. Dit helpt om gemakkelijker en effectiever met elkaar om te gaan, meer kans te boeken op succes in een verkoopgesprek doordat je de gunfactor sterker maakt of je kunt als journalist meer informatie verkrijgen doordat de geinterviewde daar meer toe bereid zal zijn als het interview op de goede manier wordt aangepakt.

Mensen krijgen soms ruzie omdat zij elkaar eigenlijk niet begrijpen oftewel verkeerd ‘lezen’, maar als je die informatie in het gezicht van elkaar snapt, scheelt dat een hoop misverstanden. Het is dus niet alleen interessant om te weten, je kunt er ook daadwerkelijk wat mee zowel thuis als op je werk.

Dit zeggen de volgende kleine bewegingen in jouw gezicht over je gedrag

Voorbeelden van kleine bewegingen die vaak voorkomen in ons gezicht en wat deze zeggen over jouw gedrag en over de beelden die ze bij de ander kunnen oproepen:

1. Oogleden die wat over het oog blijven hangen en wit onder de iris in het oog

Gedrag: even afwachten voordat je in actie komt of het woord neemt, graag iemand anders de ruimte geven om te beginnen of te vertellen wat hij of zij wil, je aanpassen. Maar ook passief worden als de sfeer niet goed is. Het beeld wat bij de ander kan bestaan is dat je ongeïnteresseerd bent, niet mee wilt doen. Wat vind je prettig in de omgang: als mensen jou de ruimte en de tijd geven om met jouw mening of ideeën te komen, en daar geïnteresseerd op doorvragen. Wat vind je niet prettig: mensen die ongeduldig zijn, de baas proberen te spelen of jou steeds onderbreken om te laten weten dat ze het niet met je eens zijn.

2. Wenkbrauwen omhoog en bovenste oogleden omhoog

Gedrag: meteen het initiatief nemen, handelen, doen, beslissen en liefst met tempo. Ook je niet voor één gat laten vangen als iets niet lukt en gewoon iets anders proberen. Anderen stimuleren om voor een resultaat te gaan. Maar ook ongeduldig en onrustig worden als het te langzaam gaat. Het beeld wat bij de ander kan bestaan is dat je de baas wilt spelen of zelfs agressief bent. Wat vind je prettig in de omgang: als mensen meteen in actie komen, meedoen en laten zien dat ze ook voor een doel gaan. Wat vind je niet prettig: mensen die niet in beweging komen, of traag zijn, maar ook mensen die steeds zeggen waarom iets niet kan (werken) zonder met alternatieven te komen. En mensen die niet duidelijk zijn over wat ze wel of niet willen.

3. Fronsen en knijpen met de onderste oogleden

Gedrag: de kat uit de boom kijken, een situatie of een ander eerst goed willen begrijpen of analyseren voordat je in actie komt. Ook graag iets goed uitzoeken en kloppend maken zodat ook anderen het begrijpen. Maar ook dwarsliggen als de inhoud niet logisch of kloppend is voor jou. Het beeld wat bij de ander kan ontstaan is dat je negatief bent, niks goed vindt wat hij of zij zegt of doet. Wat vind je prettig in de omgang: als mensen weten waar ze over praten, zich hebben voorbereid op een gesprek; en als zij hun ideeën duidelijk uitleggen. Wat vind je niet prettig: mensen die maar wat doen omdat ze niet de tijd nemen om eerst na te denken, of mensen die onduidelijk zijn over wat ze wel en niet willen of weinig concreets te melden hebben.

4. Mondhoeken omhoog (soms met ook de wangen omhoog)

Gedrag: het contact met de ander zoeken en zorgen voor een prettige sfeer. Bereid zijn rekening te houden met wat de ander wil omdat dit helpt voor een goede verstandhouding. Maar ook: onduidelijk zijn als je iets dwars zit, een botsing of ruzie vermijden. Het beeld wat bij de ander kan ontstaan is dat je niet eerlijk of oprecht bent, je kaarten niet op tafel legt. Wat vind je prettig in de omgang: als mensen laten zien dat ze een goede sfeer ook belangrijk vinden en rekening willen houden met jouw wensen en ideeën. Wat vind je niet prettig: als mensen alleen maar zakelijk zijn, of kortaf, of alleen maar over hun ideeën willen praten.

LET OP: dit zijn enkele voorbeelden. Er zijn ook andere combinaties van kleine bewegingen in het gezicht en dan ziet het gedrag er ook (deels) anders uit.