vlnr: Erik Groot, Sara Makkenze-Mangold, Laura Ilgen, Herman Ilgen, Onno Knaack; www.butterleyphotography.com

Per 1 oktober is het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA, 2011) een stichting geworden. De redenen zijn dat wij ons wetenschappelijk onderzoek willen verbreden in samenwerking met universiteiten en dat wij onze methode vooral willen inzetten ten behoeve van de samenleving.

INSA wil bijdragen aan verbetering van communicatie en meer onderling begrip tussen mensen. Dat doen wij door verdieping van het inzicht in non-verbale communicatie middels wetenschappelijk onderzoek. En door het trainen van communicatievaardigheden met behulp van de INSA-Methode helpen wij dit begrip om te zetten in effectief en doelmatig handelen in interactie met anderen.

Uniek en innovatief wetenschappelijk onderzoek

Wij doen als eerste ter wereld – in samenwerking met de Universiteit Amsterdam – onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar hoogfrequente microbewegingen in het gezicht van individuen en de relatie met persoonlijkheid en het daaruit voortkomende interactiegedrag. INSA heeft een methode en instrumenten ontwikkeld om de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek geschikt te maken voor de dagelijkse praktijk van interactie tussen mensen.

Ons eerste onderzoek is in januari gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en ontving de nodige media aandacht (o.a. Het Parool, NRC, Psychologie Magazine, NPO radio programma De Nieuws BV, NPO TV programma Tijd voor Max)

INSA, expertisecentrum voor betere communicatie tussen mensen

Wij maken de onbewuste onderstroom in communicatie bewust zodat deze beïnvloedbaar wordt. Het feitelijk observeren en oordelen uitstellen is essentieel om relevante informatie in non-verbale gedragingen te herkennen en te begrijpen. Met onze methode kunnen wij u helpen om inzicht te krijgen in uw eigen non-verbale impact op anderen. Wij kunnen u hierin adviseren, zodat uw communicatie doeltreffender wordt en onbegrip van en naar anderen en daarmee misverstanden en problemen worden opgelost. Voor meer informatie en contact zie www.insa-foundation.org