Medio dit jaar hebben wij een organisatieverandering bij INSA doorgevoerd voor meer focus  op de ontwikkeling en toepassing van de INSA Methode voor de professionele markt en op continu wetenschappelijk onderzoek.

Website

De nieuwe website die deze versterkte focus laat zien: www.insa-foundation.org .

Wij willen voor de totstandkoming van de website een aantal mensen bedanken:

Een nieuwe training

Tevens is er een nieuwe training om professionals meer instaat te stellen om de inzichten in de INSA Methode en zichzelf om te zetten in actieve gespreksvaardigheden: Zelfinzicht en Gespreksvaardigheden. Deze intensieve training heeft diepgang in het krijgen van zelfinzicht en ook een hoog “hands-on” karakter. U ontvangt een analyse van uw eigen profiel, met daarbij uw kwaliteiten en risico’s in interacties. De analyse wordt gekoppeld aan een gedegen training in de wetmatigheden van communicatie. Zowel in algemene zin (hoe kan ik “ruis” herkennen en hoe kan ik die voorkomen?) als in meer persoonlijke zin, gerelateerd aan uw eigen profiel (waar ben ik gevoelig voor, wat is voor mij lastig?). De training vindt voor het eerst plaats op 28 januari en 11 februari 2019. Aanmelden kan via onze website.

Voor wie heeft geïnvesteerd in het leren van de INSA Methode en de behoefte heeft weer eens goed te oefenen en de eigen analysevaardigheid te “kalibreren” is er op 12 december weer een Oefenmiddag bij INSA. Op deze manier intensief oefenen met analyseren geeft u extra vertrouwen in de toepassing voor uw praktijk. De kosten daarvan zijn €75 ex BTW. Aanmelden kan via info@insa-foundation.org

Vriendelijke groeten

An Gaiser, Herman Ilgen en Laura Ilgen