2019 highlights: een terugblik!

Het jaar in volle vaart vooruit: interne ontwikkelingen.  Intern is 2019 voor INSA een enerverend jaar gebleken. Hoewel Herman en An al sinds juni 2018 samenwerkte, was An in staat om zich in januari 2019 volledig te richten op INSA. Er werd een start gemaakt met een “reorganisatie” waarbij we tot op heden werken aan de nieuwe missie, visie en organisatie van INSA als bedrijf. In februari werd de samenwerking tussen Herman en An officieel gemaakt.

Naast de interne ontwikkelingen bleef het onderzoek naar het Persoonlijk Non-verbaal Repertoire doorgaan. Met de Universiteit van Amsterdam worden er nieuwe stappen gezet en de ontwikkelingen daarvan hebben jullie kunnen lezen in het laatste artikel van Herman Ilgen: “Developing the INSA Method of Nonverbal Strategy Analysis”. Ook zijn er diverse gesprekken geweest met eventuele samenwerkingspartners. Inmiddels zijn er samenwerkingen ontstaan met: – Ben Zuidema opleidingen en Recherchebureau Incognito voor INSA basistrainingen; – Elsine van Os van Signpost Six met een Bootcamp Investigative interviewing. – De Koninklijke Marechaussee (KMAR) voor diverse projecten.    Daarnaast worden er diverse andere samenwerkingen nog onderzocht, waaronder onder andere met Martijn van Aghtmaal van Saftey First Training, Joe Navarro van JN Forensics en met commerciële partijen op het gebied van intelligence, security etc.

Congressen, conferenties en workshops  2019 was ook het jaar van het bezoeken van congressen en het vergroten van het netwerk. We waren onder andere te vinden op:   – De Dag van de Fraudeonderzoeker;  – De BG-dagen van de Vereniging van Bedrijfsartsen (NAVB);  – Een defensieworkshop over A.I. en Deepfake;  – De dag van het Gedrag van de rijksoverheid;  – De MKB-Rotterdam Rijnmond ledendagen;  – Een seminar van Joe Navarro.

Lezingen en workshops geven  Bedrijfsgeneeskundige Dagen NVAB.  Tevens kregen wij diverse mogelijkheden om lezingen, workshops en interviews te geven. Zo waren er in het voorjaar de BG-dagen van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB). Herman gaf een lezing en ook mocht hij samen met An en licentiehouder Linda Rijkuiter een workshop geven.

De CCR summit van de RB&W In oktober mocht An een keynote en twee workshops geven bij de CCR summit van de RB&W. https://www.rbenw.nl/ De Keynote ging over de INSA methode en hoe deze te gebruiken bij Investigative Interviewing. De eerste workshop ging over het onderkennen van DEEPFAKE video’s met behulp van Non-verbale Strategie Analyse.  Maar het meest bijzondere aan deze twee dagen was de workshop op de tweede dag. An liet aan de hand van praktijkervaring zien hoe zij de verhoorbegeleiding aanpakte van een IS Syriëganger, met behulp van de INSA methode. Vervolgens werd er via Skype ingebeld met Joe Navarro. Ook hij vertelde over zijn aanpak in de zaak van Rod Ramsay en Clyde Conrad:  https://www.psychologytoday.com/us/articles/201703/agent-provocateur  Tevens was er gelegenheid om Joe vragen te stellen over nonverbal intelligence en investigative interviewing.    Het doet INSA deugd dat Joe Navarro in hoofdzaak dezelfde benadering uitdraagt over de analyse en aanpak van non-verbaal gedrag als INSA. Gezamenlijk willen wij uitdragen dat er geen enkele non-verbale beweging duiding geeft aan een bepaalde emotie of aan een leugen en dat het gaat om clusters van informatie, die vertellen over de wel of niet aanwezige spanning. Deze informatie kan weer ingezet worden bij investigative interviewing. Wij sluiten daarom niet uit dat er met Joe verdere samenwerkingen tot stand gaan komen. Wij kijken dan ook in ieder geval uit naar zijn Seminar in Amsterdam, op 11 en 12 juni 2020. Aanmelden is mogelijk bij “The Behavior Company” https://www.behaviourcompany.eu/single-post/2019/09/02/Joe-Navarro-Nonverbal-Communication-Practitioners-Course-on-the-11th-and-12th-of-June-2020    De website van Joe Navarro: https://www.jnforensics.com/

Het “Integriteit en Anti-corruptie congres” van de International Chamber of Commerce (ICC)  Op 6 December vond dit jaarlijkse internationale congres plaats in het Vredespaleis te Den Haag. https://www.icc.nl/  INSA mocht een workshop geven over de INSA methode, in relatie tot het onderkennen van niet integer gedrag. Herman gaf tijdens deze workshop een demonstratie over de INSA methode, waarin voor ons de boodschap duidelijk was dat men INSA methode (non-verbale gedragingen op zichzelf staand) niet kan gebruiken om niet integer gedrag op te sporen, maar wel richting kan geven aan onderzoeken door middel van gespreksvoering en investigative interviewing.    An nam het publiek mee in de casestudy van Travis Kalanick, voormalig CEO van UBER. Zij vertelde welke informatie in het non-verbale gedrag van Travis Kalanick gebruikt had kunnen worden om gedragsrisico’s tegen te gaan dan wel te mitigeren. Zij zal hierover in het nieuwe jaar een LinkedIn artikel schrijven voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn.

Consultancy activiteiten.  Naast tal van trainingen en teamanalyses (Team Navigator®) hebben wij grote adviestrajecten uitgevoerd bij onder meer TenneT (organisatieverandering) en Inmarsat (herziening arbeidsvoorwaardenpakket). Daarbij gebruiken wij de INSA-Methode om processen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat kan men verwachten in 2020? Wij hopen voor INSA de bedrijfsvoering verder in te richten en Laura Ilgen meer taken te geven in de Backoffice. Tevens hopen wij onze nieuwe missie en visie verder te kunnen verspreiden, zowel binnen het taakgebied van Herman als ook die van An.     Een leuke teaser op dit gebied is het interview dat An onlangs had met Giel Beelen, voor zijn nieuwe podcastserie “Kukuru”. Zodra bekend is wanneer deze op youtube, soundcloud en spotify etc gestreamd gaat worden, laten wij dat natuurlijk weten. Meer informatie kun je alvast vinden op https://kukuru.nl/

Wij kijken In ieder geval uit naar een succesvol 2020: vol nieuwe inspiratie, ontwikkelingen op het gebied van ons wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en samenwerkingen. Daarnaast wensen wij iedereen een fantastisch 2020 toe!