Met ingang van 1 juli is de organisatorische opzet bij INSA gewijzigd.
Er bleek na 7 jaar behoefte aan meer focus en daarbij behorende en benodigde investeringen en processen; dit bleek minder goed te passen bij de huidige opzet en het zeer brede aanbod van INSA.
Met de vormgeving van de verandering realiseren wij tevens de continuïteit van onze dienstverlening.

Wij hebben besloten dat de focus in zake persoonlijke coaching en persoonlijke trajecten bij Face Value wordt ondergebracht; Annemieke Meurs gaat zich richten op het verder uitbouwen van die dienstverlening.
INSA richt de aandacht op de professionele markt en de overheidsmarkt in zake profiling e.d.; continu wetenschappelijk onderzoek (met de bijbehorende investeringen) blijft daarbij een kernactiviteit. De verdere vormgeving van deze focus wordt door An Gaiser en Herman Ilgen ter hand genomen. Annemieke Meurs en Yasmin Tarkhaili zijn geen Managing Partners meer bij INSA. Laura Ilgen treedt toe als (junior) partner en vervult vooral een rol als ondersteuning bij het wetenschappelijk onderzoek en als trainer bij de trainingen.

Tussen INSA en Face Value bestaat vanaf nu een alliantie, een nauwe samenwerking; dit betekent dat Dit ben Ik, Peaks & Valley Seminar en persoonlijke coaching voortaan onder Face Value vallen.
Voor de certificering tot Master Non-verbale Strategie Analyse treedt geen verandering op, want Face Value/Annemieke meurs blijft daarin dezelfde modules verzorgen als altijd.

In de komende weken zullen deze veranderingen geleidelijk verder worden uitgewerkt.
Wij hebben er allen vertrouwen in dat deze werkwijze goede resultaten zal opleveren.