DOOR-ZIEN EN TREFZEKER HANDELEN

Trainings-eigenschappen

Data
 • 13, 14, 21 mei (online) en 29 mei 2024
 • 18, 19, 26 september (online) en 9 oktober 2024
Duur

3 dagen op locatie, 1 middag online + 2 Oefenmiddagen online (keuze)

 

Niveau

Basis

Kosten

€1295,00 ex BTW (bedrijven)

€1095,00 ex BTW (zelfstandigen)

Training voor de professionele praktijk

Als het goed en snel inschatten van anderen voor jou van belang is en als je meer inzicht wilt krijgen in de dynamiek tussen mensen. Dan geeft deze training jou tegelijkertijd diepgaand inzicht en een praktische aanpak. je krijgt een nieuwe kijk op anderen en jezelf.
Met deze training in de innovatieve en op actueel wetenschappelijk onderzoek gefundeerde INSA-methode ben je in staat om al snel in een gesprek meer doelgericht in te spelen op jouw gesprekspartner(s). Je zult ervaren dat je minder geneigd bent te oordelen over anderen. Als bonus zul je merken dat jij zelf in allerlei situaties gemakkelijker het overzicht behoudt.

Doel training:

 • Inzicht in onbewuste non-verbale communicatie en de psychologische betekenis en invloed daarvan in interacties.
 • Vertrouwd raken met een model van gedragstypen, gekoppeld aan de objectief waarneembare non-verbale communicatie; en met wat deze gedragstypen zeggen over interactiebehoeften, gedrag onder spanning en bij comfort.
 • Objectief waarneembare signalen leren vertalen naar te verwachten gedragstendensen en naar een aanpak op maat om contact op te bouwen en te behouden.
 • Inzicht in de dynamiek tussen mensen in een team of in een conflictsituatie. Teamanalyses kunnen maken.
 • Gespreksvoering en interventies trefzeker inzetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s).
 • Versterking van het eigen inzicht en overzicht in interacties met anderen
 • Begrijpen hoe je zelf bij anderen kunt overkomen en hoe je daarop kunt bijsturen

Voor wie?

De training is geschikt voor bijvoorbeeld mediators, onderhandelaars, leiders, HR-managers, bedrijfs- en verzekeringsartsen, coaches, jeugdzorgprofessionals, projectmanagers, politie en justitie medewerkers en andere professionals, die hun effectiviteit in de omgang met anderen willen versterken.

De training is geaccrediteerd voor 22 permanente educatie punten door:

 • Mediators federatie Nederland
 • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

 

Opbouw

Deze training bestaat uit 3 dagen op locatie, een middag online en 2 online Oefenmiddagen naar keuze in de loop van een jaar.

Toelichting dag 1 

 • Percepties, oordelen en contact; wat is al bekend over non-verbale communicatie?
 • INSA Methode: Persoonlijk Non-verbaal Repertoire en persoonlijkheidskenmerken (basistypering)
 • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal; hulpmiddelen voor de analyse.

 

Toelichting dag 2 

 • Persoonlijk Non-verbaal Repertoire en persoonlijkheidskenmerken (gecombineerde typeringen)
 • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal; hulpmiddelen voor de analyse.
 • Eigen video opname deelnemers en eerste terugkoppeling non-verbale impact

   

  Toelichting online Oefenmiddag

  • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal
  • Koppelen aan gedrag en context

   

  Toelichting dag 3 

  • Non-verbale interactiepatronen; Interactie Matrix en Interactiekaarten als hulpmiddelen
  • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal, ook in split-screen met beide personen tegelijk in beeld
  • Teamanalyses met de INSA Methode

    

   Oefenmiddagen 

   Na het volgen van de training, doe je gedurende een jaar 2 keer mee aan een online Oefenmiddag om de analysevaardigheid scherp te houden en jouw analyse aanpak te checken. Daarmee versterk je jouw vaardigheid en zelfvertrouwen in het gebruik van de INSA Methode. INSA organiseert maandelijks een online Oefenmiddag.