EFFECTIEVE REGIEVOERING

Trainings-eigenschappen

Data

 

 • Geen data bekend
Duur

2 dagen op locatie

Niveau

Gevorderd

Kosten

€1195,00 ex BTW (bedrijven)

€ 995,00 ex BTW (zelfstandigen)

Masterclass in het overbruggen van tegenstellingen in een zakelijke omgeving

Als een onderdeel van jouw werk is om tegenstellingen met of tussen mensen/partijen op te lossen, je dit nu vaak met gezond verstand doet en je wilt je verder verdiepen op een professioneel en strategisch niveau. Dan geeft deze training jou daarin een cruciale voorsprong. Effectief tegenstellingen overbruggen is namelijk een specifieke kwaliteit.
Het gaat om mensen/partijen die deels verschillende doelstellingen, visies of belangen hebben, al dan niet gekoppeld aan verschillen in macht. Daarbij komt dat mensen of partijen van elkaar afhankelijk zijn om een resultaat te bereiken. Dit betekent dat op een zakelijk en constructieve manier omgegaan moet worden met soms strijdige belangen zodat voor alle betrokkenen op het juiste moment een optimaal resultaat of overeenstemming wordt bereikt zonder dat de relatie met de ander op het spel gezet wordt. Kortom, het is vaak balanceren tussen resultaat en het behouden van een duurzame relatie.

 

Voor wie?
Deze training is geschikt voor professionals met mensenkennis en een goed observatievermogen die vanuit hun functie met grote regelmaat resultaten moeten bereiken met externe of interne partijen en dit naar een hoger, strategisch en professioneel niveau willen brengen. Deelnemers hebben de introductietraining Zie de Ander – Zie Jezelf of een andere INSA training gevolgd.

Praktijktraining

Omdat iedere deelnemer al ervaring heeft met de situaties waarop deze training zich richt, gaat het programma steeds uit van simulaties waarin duidelijk wordt wat de deelnemer al beheerst en waar ruimte ligt voor verbetering. Het leerproces wordt vervolgens gefocust op dat laatste. Theorie en handvatten worden aangeboden al naar gelang de feitelijk behoefte van de deelnemer. Het gaat om maatwerk en praktijk.

 

Opbouw

Intake door trainer (online gesprek):

 • Je concretiseert samen met de trainer jouw leerbehoeften, in relatie tot jouw eigen praktijk;
 • Je betrekt daarbij naast aspecten van vaardigheid ook leerdoelen in zake persoonlijke effectiviteit. Deze leerdoelen worden gekoppeld aan jouw Persoonlijk Non-verbaal Repertoire (PNR) en jouw non-verbale invloed op anderen.

 

Dag 1 (voorbereiding, structuur, helderheid, speelveld)

 • Jouw inzicht en vaardigheid in een professionele voorbereiding worden verdiept; het gaat daarbij naast de inhoudelijke aspecten om een krachtenveld analyse (inclusief de belangen van de wederpartij) en om een effectieve structurering van het proces;
 • Je leert om te werken vanuit heldere criteria voor een goede uitkomst; daarbij hoort dat je deze criteria ook hebt afgestemd met een eventuele opdrachtgever;
 • Je leert een bespreking te starten met een situationeel effectieve opening;
 • Je leert het gespreksproces voortdurend interactief te ordenen;
 • Je oefent met het verbreden/breed houden van het speelveld van de discussie in combinatie met het inbrengen van creativiteit;

 

Dag 2 (Macht, dynamiek, zelfinzicht, focus):

 • Je leert de effecten van machtsverschillen in een afstemmingsproces herkennen en er effectief mee omgaan; dit ook in het licht van jouw PNR profiel
 • Je krijgt inzicht in de dynamiek van positieve en negatieve prikkels (“aanmoedigen” en” dreigen”) om voortgang in het proces te houden, zonder dat dit negatief uitwerkt op de werkrelatie met de wederpartij(en); daarbij speelt jouw non-verbale invloed een belangrijke rol.
 • Jouw inzicht in uw persoonlijke invloed op het proces wordt versterkt, zodat je begrijpt hoe de wederpartij jou waarneemt;
 • Je ontdekt het belang van mentale focus in de voorbereiding en uitvoering van een bespreking; je leert mentale focus in jouw voorbereiding te integreren;

 

Om de leerervaring te borgen en actief te houden kan de deelnemer participeren in één van de Bootcamps, die INSA organiseert.